Raspisan je treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora, dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Predmet Javnog poziva su investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Više o ovom pozivu pročitajte u sledećem tekstu: JAVNI POZIV

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima Ministarstva poljoprivrede

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

 1. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 2. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 3. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ako:

 1. u Registru nije bilo upisano kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pre 1. januara 2018. godine;
 2. na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
 3. u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;
 4. nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.
 5. Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

U Registru poljoprivrednika podnosilac zahteva treba da ima upisano:

 1. manje od 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru
 2. manje od 2 ha jagodičastog voća
 3. manje od 5 ha ostalog voća
 4. 0,2-100 ha grožđa
 5. 0,1-50 ha cveća
 6. manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom polju
 7. manje od 50 ha pod proizvodnjom aromatičnog i lekovitog bilja
 8. manje od 50 ha pod žitaricama, industrijskim, odnosno krmnim biljem
 9. do 19 mlečnih krava
 10. manje od 20 goveda
 11. manje od 150 ovaca, odnosno koza
 12. manje od 30 krmača
 13. manje od 100 tovnih svinja po turnusu
 14. manje od 4000 brojlera po turnusu
 15. manje od 400 tovnih ćurki po turnusu
 16. do 500 košnica

Kapaciteti zavise za koju vrstu podsticaja se prijava podnosi (biljna, stočarska, priplodna grla).

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostale informacije, možete preuzeti u prilogu teksta.

.

DOKUMENTACIJA:

Konkurs za podršku mladim poljorivrednicima u 2019. godini

Izmena pravilnika za podršku mladim poljoprivrednicima

Prijava na konkurs za mlade poljoprivrednike

Spisak prihvatljivih investicija

Tabela za bodovanje

Izjava dobavljača

Izjava o broju članova uže porodice