Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini. Tekst konkursa, Pravilnik i Prijavu za konkurs možete pogledati i snimiti na svoj računar klikom na linkove:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je raspisalo Prvi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Svetskom bankom započinje projekat dodele bespovratnih sredstava malim poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima ali i modernizaciju sopstvenog sistema za dodelu subvencija. Novi vid podrške biće avansno isplaćen poljoprivrednicima koji budu ispunili kriterijume. Maksimalni iznos koji može jedno gazdinstvo da dobije bespovratno je 20.000 evra dok će firme moći da računaju i na 200.000 evra. Za ove namene Ministarstvo poljoprivrede će do kraja godine isplatiti 20 miliona evra i to kroz tri javna poziva do kraja godine. Ono što je dodatni kvalitet ovog projekta je to što će gazdinstva pored bespovratnih sredstava imati i kreditnu podršku uz minimalno sopstveno učešće. Na ovaj način biće postignut i dodatni vid kontrole jer će sredstva biti dostupna samo za one čija ideja ima perspektivu u daljem razvoju što će procenjivati u resornom Ministarstvu ali i u bankama koje će odobravati kredite.

Prvi poziv je upravo objavljen dok će naredna dva biti u julu i oktobru. Kako je ranije najavio ministar Branislav Nedimović sredstva će biti plasirana kroz šemu 50-40-10 odnosno korisnici će moći da dobiju bespovratna sredstva u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije dok će 40 % finansirati iz kredita kod banaka koje su učesnice projekta a svega 10% sopstvenog novca proizvođači će dati u startu kao sopstveno učešće. Ono što je dodatna pogodnost ovog vida podsticaja je to što poljoprivrednik sav novac dobija unapred, odnosno pre početka same investicije i nema nikavu prepreku za dalje ulaganje već će novac trošiti po unapred odobrenom projektu. Ovaj novi način podrške u poljoprivredi pružaće mogućnost poljoprivrednim proizvođačima i mikro, malim i srednjim preduzećima za razvoj ali prema uslovima koji se predstavljaju pred njih. Značajna pažnja biće posvećena primeni novih tehnologija i održivom pristupu ka životnoj sredini.

Među prioritenim korisnicima su žene, mladi poljoprivredni proizvođači i oni koji rade u manje razvijenim odnosno siromašnim opštinama. Pored ovih grupa prednost će imati i oni proizvođači koji imaju komercijalni potencijal, ali još uvek mali kapacitet da se nadmeću za finansijske mere podrške razvoju poljoprivrede poput IPARD-a.

Jedan zahtev može biti podržan sa najmnje 10.000 a maksimalno 25.000 evra kada je reč o poljoprivrednim gazdinstvima dok će mala i srednja preduzeća moći da računaju na 12.500 do 200.000 evra. U prvom pozivu biće podržani sektori voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva.

„Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke i trajaće 3 godine. Ukupna vrednost projekta će biti oko 38 miliona dolara.

Celokupan tekst Prvog javnog poziva možete pogledati ovde:

Raspisan je Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju u 2020. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini.

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 1. primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru,
 2. primarnu proizvodnju voća i grožđa, proizvodnju povrća,
 3. cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja,
 4. primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja, obradu zemljišta,
 5. zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i
 6. navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Rok za podnošenje: od 1. juna do 15. juna 2020. godine preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 700.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 1.500.000 dinara.

Raspisan je konkurs grada Beograda za subvencionisanje nabavke traktora i priklјučnih mašina za 2020. godinu

Grad Beograd objavio je Javni poziv za dostavlјanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora i polјoprivrednih priklјučnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu.

Sredstva u iznosu od 130.000.000,00 dinara su obezbeđena za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku novog traktora ili novih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora ili jedne ili više različitih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku traktora:

 • Po osnovu biljne proizvodnje, treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta bilјnih kultura, i to površine:
  1) do 0,5 ha povrća, voća i cveća pod plastenikom ili
  2) do 3 ha povrća na otvorenom polјu ili
  3) do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilјa ili
  4) do 2 ha jagodastog voća i hmelјa ili
  5) do 5 ha ostalog voća ili
  6) od 0,1 do 50 ha cveća na otvorenom polјu ili
  7) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilјa ili
  8) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
 • Po osnovu stočarske proizvodnje, treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima prijavlјen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju):
  1) sektor mleko – do najviše 19 mlečnih krava (ima u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana registrovanog polјoprivrednog gazdinstva 1-19 mlečnih krava),
  2) sektor meso – ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku jedne ili više priklјučnih mašina:

 • Po osnovu bilјne proizvodnje treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta bilјnih kultura, i to površine:
  1) manje od 0,5 ha povrća, voća i cveća pod plastenikom ili
  2) manje od 3 ha povrća na otvorenom polјu ili
  3) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilјa ili
  4) manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelјa ili
  5) manje od 5 ha ostalog voća ili
  6) 0,1 – 50 ha cveća na otvorenom polјu ili
  7) 0,2 – 100 ha grožđa na parcelama koje su upisane u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
 • Po osnovu stočarske proizvodnje treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima prijavlјen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju):
  1) sektor mleko – ima u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana registrovanog polјoprivrednog gazdinstva 1-19 mlečnih krava;
  2) sektor meso – u Registru polјoprivrednih gazdinstava objekata, odnosno odobrenih objekata (u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija, odnosno odobravanje objekata za uzgoj, držanje i promet životinja) ima registrovane, odnosno odobrene objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza i/ili manje od 30 krmača i/ili manje od 100 tovlјenika svinja u turnusu i/ili od 1.000 – 3.999 brojlera u turnusu;

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke traktora ili priklјučne mašine koji su predmet Ovog javnog poziva:

 • nov traktor snage motora do 60 kilovata (kW) sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uklјučujući pripadajuću i traktorsku kabinu,
 • nabavka nove priklјučne mašine.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna, dodelјuju se za nabavku traktora u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova bez PDV-a ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po korisniku za nabavku traktora.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodelјuju se za nabavku priklјučne mašine u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova sa PDV-om ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 400.000,00 dinara po korisniku za nabavku jedne ili više različitih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Podnosilac prijave treba da dostavi predračun ili račun (ukoliko su traktor ili priklјučna mašina već nabavlјeni). Nakon objavlјivanja konačne Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, podnosilac prijave je dužan da u roku od 45 dana nabavi traktor ili priklјučnu mašinu i Sekretarijatu za privredu dostavi dokumentaciju. Korisnik traktor ili mašinu kupuje sopstvenim sredstvima ili na bankarski kredit, a nakon što izvrši kupovinu i dostavi dokumentaciju, Grad Beograd će mu refundirati sredstva u visini propisanih podsticaja.

Podsticajna sredstva se isplaćuju kada korisnik ispuni sledeće uslove:

 • izvrši nabavku traktora ili priklјučne mašine,
 • dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci traktora ili priklјučne mašine (račun mora biti identičan predračunu po iznosu, vrsti i dobavlјaču traktora ili priklјučne mašine),
 • dostavi potvrdu ili izvod overenu od strane banke, korisnika sredstava (korisnik uplaćuje sredstva sa svog namenskog računa registrovanog polјoprivrednog gazdinstva na račun dobavlјača), kao dokaz o prenosu sredstava,
 • dostavi fotokopiju garantnog lista,
 • dostavi očitanu saobraćajnu dozvolu (za traktor),
 • dostavi izjavu (deklaracija ili uverenje) dobavlјača da je traktor proizveden ili sklapan u Republici Srbiji.

Potrebna dokumentacija se mora dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU TRAKTORA I POLJOPRIVREDE PRIKLJUČNE MAŠINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2020. GODINU – „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Dostavlјanje zatvorenih koverata sa potrebnom dokumentacijom moguće je:

 • preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, 11060 Beograd ili
 • ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7240, 011/715-7392, 011/715-7398, 011/715-7399, 011/715-7418, 011/715-7831.

Rok za podnošenje prijava i dopuna na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 3. april 2020. godine do 15 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Raspisan je konkurs za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje u 2020. godini

Cilj Konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta kroz sprečavanje razvoja korova uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje postavljanje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 340.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara, odnosno 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2020. godine.

Konkurs je otvoren do 21.02.2020. godine.

1.Sektor voća, povrća i vinove loze:

Prihvatljive investicije su sledeće:
• Oprema i uređaji za navodnjavanje: rasprskivači, sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom, kapajuće trake, sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju, opremanje bunara, cisterne za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 250.000,00 dinara po jednom hektaru površine, po korisniku za navedenu opremu, odnosno 275.000,00 dinara.
Za kapajuće trake iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 100.000,00 dinara po hektaru površine, po korisniku za navedenu opremu.
• Pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu mašinu iznosi najviše do 120.000,00 dinara po jednom hektaru površine, po korisniku za navedenu opremu, odnosno 132.000,00 dinara.
• Subirigacija
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 160.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 176.000,00 dinara.
• Postavljanje cevovoda
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno najviše do 880,00 dinara po dužnom metru.
• Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza – agrotekstili i malč folije
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 38.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 41.800,00 dinara.

2.Sektor ostalih useva:

Prihvatljive investicije su sledeće:
• Oprema i uređaji za navodnjavanje: opremanje bunara, vodeni topovi, sistemi bočnih krila, cisterne za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 250.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 275.000,00 dinara.
• Pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 120.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 132.000,00 dinara.
• Subirigacija
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 160.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 176.000,00 dinara.
• Tifoni, pod uslovom da se navodnjava minimum 5 hektara po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše dve mašine u tipu „Tifona“, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 800.000,00 dinara po mašini, odnosno 880.000,00 dinara.
• Postavljanje cevovoda
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno najviše do 880,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m.
• Sistemi za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot” i „linear”, pod uslovom da se navodnjava najmanje 30 hektara površine, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 50% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 7.000.000,00 dinara, odnosno 7.700.000,00 dinara.
• Mobilne linije za navodnjavanje sa sopstvenom energijom (Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje, pumpa za navodnjavanje, agregat za pokretanje pumpi za navodnjavanje i tifon)
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je najviše do 4.850.000,00 dinara, odnosno 5.330.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:
 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, – preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 1. pravno lice:
 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

 1. Sektor voća;
 2. Sektor povrća;
 3. Sektor vinove loze;
 4. Sektor ostalih useva.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Sektor voća:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha jagodičastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.
 2. Sektor povrća:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.
 3. Sektor vinove loze:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru vinove loze ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano vinovu lozu u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju vinove loze.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru vinove loze za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje vinove loze ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha vinove loze.
  Podnosioci prijava ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10,00 ha vinove loze.
 4. Sektor ostalih useva:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane ostale useve u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju ostalih useva.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 99,99 ha ostalih useva.
  Podnosioci prijava ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10,00 ha ostalih useva.

Za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILJAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379, od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Raspisan je treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora, dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Predmet Javnog poziva su investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Više o ovom pozivu pročitajte u sledećem tekstu: JAVNI POZIV

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima Ministarstva poljoprivrede

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

 1. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 2. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 3. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ako:

 1. u Registru nije bilo upisano kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pre 1. januara 2018. godine;
 2. na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
 3. u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;
 4. nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.
 5. Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

U Registru poljoprivrednika podnosilac zahteva treba da ima upisano:

 1. manje od 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru
 2. manje od 2 ha jagodičastog voća
 3. manje od 5 ha ostalog voća
 4. 0,2-100 ha grožđa
 5. 0,1-50 ha cveća
 6. manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom polju
 7. manje od 50 ha pod proizvodnjom aromatičnog i lekovitog bilja
 8. manje od 50 ha pod žitaricama, industrijskim, odnosno krmnim biljem
 9. do 19 mlečnih krava
 10. manje od 20 goveda
 11. manje od 150 ovaca, odnosno koza
 12. manje od 30 krmača
 13. manje od 100 tovnih svinja po turnusu
 14. manje od 4000 brojlera po turnusu
 15. manje od 400 tovnih ćurki po turnusu
 16. do 500 košnica

Kapaciteti zavise za koju vrstu podsticaja se prijava podnosi (biljna, stočarska, priplodna grla).

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostale informacije, možete preuzeti u prilogu teksta.

.

DOKUMENTACIJA:

Konkurs za podršku mladim poljorivrednicima u 2019. godini

Izmena pravilnika za podršku mladim poljoprivrednicima

Prijava na konkurs za mlade poljoprivrednike

Spisak prihvatljivih investicija

Tabela za bodovanje

Izjava dobavljača

Izjava o broju članova uže porodice

Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji obuhvataju investicije nabavki novih mašina i opreme za:

 • primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
 • primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 • primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 • obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • navodnjavanje biljnih kultura.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

*fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva *preduzetnik
*privredno društvo
*zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
*srednja škola
*naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

*je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje; *je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;
*je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
*za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
*nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
*nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
*je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
*dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje i ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru
do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino
do 3 ha povrća (na otvorenom polju)
od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)
do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja
do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Mehanizacija i oprema za koju se može ostvariti subvencija su:

*protivgradna mreža
*nosači za protivgradnu mrežu
*stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda
*žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
*trogodišnje malč folije – samo za jagodu
*materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
*sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili, kao i slavine
*priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu
*rotositnilice (rotofreze)
*frostbusteri gorionici (priključna mašina)
*zadimljivači (fogeri)
*nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom
*priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500 kg/čas)
*mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja
*materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
*materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju
zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
*priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća
*sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
*tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu
*mašine za skupljanje jezgrastog voća
*pokretne platforme za berbu
*mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi
*elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi
*mašine za vezivanje rezanog cveća
*motokultivatori do 10 kw
*sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja
*sušare za žitarice
*nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače)
*nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače)
*rotositnilice i rotofreze
*valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta
*međuredni kultivatori
*nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva *minimalnog kapaciteta 500 litara)
*nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskalice, atomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)
*mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)
*nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda
*nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
„pužni transorterˮ
*priključni berač kukuruza

Više o ovome se možete informisati na linku: Subvencije za nabavku priključnih mašina.

Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike u AP Vojvodini u 2019. godini

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2) Podrška preradi na gazdinstvu
3) Podrška malim pivarama.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 250.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 500.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina i fizička lica koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon, 01.01.2019. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.04.2019. godine.

Više o ovome se možete informisati na linku: Bespovratna sredstva za mlade.