Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji obuhvataju investicije nabavki novih mašina i opreme za:

  • primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
  • primarnu proizvodnju voća i grožđa;
  • primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
  • ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
  • primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
  • obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
  • navodnjavanje biljnih kultura.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

*fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva *preduzetnik
*privredno društvo
*zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
*srednja škola
*naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

*je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje; *je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;
*je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
*za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
*nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
*nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
*je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
*dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje i ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru
do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino
do 3 ha povrća (na otvorenom polju)
od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)
do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja
do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Mehanizacija i oprema za koju se može ostvariti subvencija su:

*protivgradna mreža
*nosači za protivgradnu mrežu
*stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda
*žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
*trogodišnje malč folije – samo za jagodu
*materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
*sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili, kao i slavine
*priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu
*rotositnilice (rotofreze)
*frostbusteri gorionici (priključna mašina)
*zadimljivači (fogeri)
*nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom
*priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500 kg/čas)
*mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja
*materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
*materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju
zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
*priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća
*sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
*tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu
*mašine za skupljanje jezgrastog voća
*pokretne platforme za berbu
*mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi
*elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi
*mašine za vezivanje rezanog cveća
*motokultivatori do 10 kw
*sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja
*sušare za žitarice
*nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače)
*nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače)
*rotositnilice i rotofreze
*valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta
*međuredni kultivatori
*nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva *minimalnog kapaciteta 500 litara)
*nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskalice, atomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)
*mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)
*nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda
*nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
„pužni transorterˮ
*priključni berač kukuruza

Više o ovome se možete informisati na linku: Subvencije za nabavku priključnih mašina.

Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike u AP Vojvodini u 2019. godini

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2) Podrška preradi na gazdinstvu
3) Podrška malim pivarama.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 250.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 500.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina i fizička lica koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon, 01.01.2019. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.04.2019. godine.

Više o ovome se možete informisati na linku: Bespovratna sredstva za mlade.

Konkurs za bespovratna sredstva za navodnjavanje u 2019. godini

Autonomna pokrajina Vojvodine je raspisala konkurs čiji je cilj povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Vojvodini, kao i zaštita zemljišta kroz sprečavanje razvoja korova uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko- vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo.

Visina i namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 380.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara, odnosno 7.700.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2019. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2019.godine.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Više o ovoj temi možete pročitati na sledećem linku: Konkurs.