Dubrava teške drljače su karakteristične po robusnoj i kvalitetnoj izradi koje zadovoljavaju najekstremnije zahteve na oranicama uz veliku propusnu moć biljnih ostataka uz radnu dužinu klinova od 25 cm. Raspon radnih dimenzija je od 2 do 7 metara što omogućuje idealan izbor drljače za vaše potrebe.

Tehničke karakteristike Dubrava teških drljača