Raoni plugovi Vidak sa promenljivim radnim zahvatom iz našeg proizvodnog programa namenjeni su za osnovnu obradu svih tipova zemljišta i obima eksploatacije, od manjih poseda do kompleksnijih obradivih površina.

Jednostavna i brza montaža i podešavanje, laka manipulacija i dostupnost rezervnih delova čini ih optimalnim izborom za sve namene.