Traktorska prikolica robusne i ojačane konstrukcije namenjena je za sve transportne radove u poljoprivredi. Prikolica kipuje na na dve a po Vašem zahtevu na tri strane. U ponudi je ugradnja izdržljive cerade sa podestom za razmotavanje i namotavanje cerade, ugradnje izlaznih levaka na dnu sanduka i na zadnjoj stranici ispust za zrno.