Hummel Agriculture je grupno preduzeće sa Köksal Agriculture. Koksal Agriculture je duboko ukorenjeni poljoprivredni brend, osnovan 1980. godine. To je firma koja ima dilere u celoj turskoj državi, koja za svoj princip uzima predstavljanje visokokvalitetnih proizvoda svojim klijentima. Zatim je kompanija osnovala marketinšku kompaniju po imenu Hummel za otvaranje evropskog tržišta. Trenutno kompanija Hummel planira pružiti svoje usluge svim poljoprivrednicima u svetu plasiranjem proizvoda Koksal Agriculture u 15 evropskih zemalja.