Elibol & Agrotiger EMS 900 S je integrisana presa za baliranje sena i mašina za pakovanje. Vučena priključna mašina koja se povezuje vučnim prstenom i kardanom za traktor. Mašina se proizvodi savremenom tehnologijom i koristi se za sakupljanje materijala kao što su zelena krmno bilje, ječam, grahorica, detelina itd. Mašina kupi žetvene ostatke sa površine zemlje i pravi okrugle bale, vezuje ih i strečuje na njivi. Elibol & Agrotiger EMS 900 S integrisana presa za baliranj i mašina za pakovanje poseduje kapacitet za baliranje žetvenih ostataka nakon tracionalnog kombajniranja useva koji se koriste kao gruba stočna hrana. Usevi koji se nalaze u bunkeru mašine se vezuju u mrežu nakon što se bunker napuni. Tako uvezana bala se putem hidraulike premešta do mesta gde se strečuje u foliju i nakon toga se ostavlja na polju. Usevi koji su strečovani kao zeleni mogu da se koriste za silažu. Putem fermentacije strečovanih useva u anaerobnom okruženju uz pomoć mikroorganizama, nutritivna vrednost stočne hrane može da se poveća i do 300%. Neke krmne žitarice koje ne konzumiraju životinje ili nisu pogodne za prekomerno korišcćenje mogu se dati životinjama kao silaža. Pored toga, omogućava se lak transport materijala za silažu sa njive, za kratko vreme. Silaža se skladišti u odgovarajućim uslovima 2-3 godine i smanjuje potrošnju koncentrata u zimskim mesecima. Takođe smanjuje vreme provedeno za izgradnju silosa na pola, kao i troškove rada. Elibol & Agrotiger EMS 900 S integrisana presa za baliranje sena i mašina za pakovanje je objedinila 2 funkcije u jednoj mašini i deluje kao kombinovana mašina.

Tehnička specifikacija
Modeljed.Max-Roll 900
Radni zahvatcm100
Dimenzija balecm90×85
Težina balekg200
Shredder Unit (twine)not
Širina pikapacm100
Širina mašinecm245
Dužina mašinecm480
Visina mašinecm205
Točkovi11,5/80-15,3
Težina mašinekg1900
Zahtevana snaga traktoraKS45
PTOobr/min540
Kontrolni i komandni sistemHidraulična kontrola
Radni pritisak mašineUljna pumpa sa traktora
Maksimalni pritisakbar180
Širina folijecm100
Nosači folijecm2×50
Kontrola mašine za strečovanjeAutomatska
Radna brzinakm/h4,8
OsvetlenjeOpciono
Broj bala po časubala/h25-35