Opciono moguće modifikacije:

  • Pretplužnjaci (par)
  • Crtalo (par)
  • Rešetkasta daska (par)

Plugove u radu možete pogledati na sledećim video snimcima: VIDEO 1, VIDEO 2.