Podrivači

Pasto podrivači, izutetno čvrstog monolitnog, odnosno hidraulično-sklopivog (u zavisnosti od radnog zahvata) rama, u zavisnosti od terena i potreba korisnika, služe kako za osnovnu tako i za dopusku obradu zemljišta. Razbijanjem plužnog đona uspostavlja se bolji vazdušni, vodni i toplotni režim koji je neophodan za bolje i ravnomernije klijanje i nicanje biljke. Radne dubine, u zavisnosti od konstrukcije same mašine, snage traktora, kao i potreba, variraju od 30 do 60 cm. Prema tipu zemljišta, pretkulture i potreba korisnika, postoji nekoliko vrsta dodatne opreme koja se može agregatirati na postojeći ram. U pitanju je tanjirača sa jednim redom nazubljenih diskova koja je svoju funkciju usitnjavanja žetvenih ostataka najbolje ostvarila u radu pri većim brzinama i podlozi sa većim procentom peska. Funkciju isitnjavanja grudvi i dobrog zatvaranja razora iza radnih tela podrivača najbolje je prezentirala kombinacija podrivača sa duplim nazubljenim valjcima pozadi. Obe ove dodatne aplikacije preko hidrauličkog cilindra ujedno regulišu i dubinu rada same mašine. Radni organi (u zavisnosti od zahvata od 3-11 komada), velikog klirensa izrazite čvrstoće švedskog čelika, raspoređeni duž rama simetrično (na svakih 50 cm) sa lako izmenjivim vrhovima i opremljeni bočnim krilcima (za lakše razbijanje plužnog đona) sa mogućnošću dodatka kugle za drenažu, čine najvažniji deo ove mašine, o čemu govori i podatak da ga kupuju i ostali renomirani evropski proizvođači sličnih mašina.

Podrivače u radu možete pogledati na sledećim video snimcima

U našoj ponudi imamo dve serije Pasto podrivača: Rapter i Scorpion HID.

Podrivači Rapter serije

Tehničke karakteristike Pasto podrivača Rapter serije

Tehničke karakteristike Pasto podrivača Rapter serije sa duplim nazubljenim valjcima

Tehničke karakteristike Pasto podrivača Rapter serije sa tanjiračom sa jednim redom nazubljenih diskova

Podrivači Scorpion HID serije

Tehničke karakteristike Pasto podrivača Scorpion HID serije

Tehničke karakteristike Pasto podrivača Scorpion HID serije sa duplim nazubljenim valjcima

Tehničke karakteristike Pasto podrivača Scorpion HID serije sa tanjiračom sa jednim redom nazubljenih diskova

Uvoz i prodaja poljoprivredne mehanizacije

Naš asortiman

Kontakt

065/900-6170
065/900-6164
info@agrostandard.rs
Rumenački put 119V,
21000 Novi Sad
Augusta Cesarca 18,
21000 Novi Sad