Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji obuhvataju investicije nabavki novih mašina i opreme za:

  • primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
  • primarnu proizvodnju voća i grožđa;
  • primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
  • ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
  • primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
  • obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
  • navodnjavanje biljnih kultura.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

*fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva *preduzetnik
*privredno društvo
*zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
*srednja škola
*naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

*je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje; *je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;
*je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
*za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
*nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
*nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
*je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
*dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje i ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru
do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino
do 3 ha povrća (na otvorenom polju)
od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)
do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja
do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Mehanizacija i oprema za koju se može ostvariti subvencija su:

*protivgradna mreža
*nosači za protivgradnu mrežu
*stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda
*žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
*trogodišnje malč folije – samo za jagodu
*materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
*sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili, kao i slavine
*priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu
*rotositnilice (rotofreze)
*frostbusteri gorionici (priključna mašina)
*zadimljivači (fogeri)
*nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom
*priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500 kg/čas)
*mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja
*materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
*materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju
zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
*priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća
*sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
*tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu
*mašine za skupljanje jezgrastog voća
*pokretne platforme za berbu
*mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi
*elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi
*mašine za vezivanje rezanog cveća
*motokultivatori do 10 kw
*sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja
*sušare za žitarice
*nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače)
*nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače)
*rotositnilice i rotofreze
*valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta
*međuredni kultivatori
*nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva *minimalnog kapaciteta 500 litara)
*nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskalice, atomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)
*mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)
*nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda
*nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
„pužni transorterˮ
*priključni berač kukuruza

Više o ovome se možete informisati na linku: Subvencije za nabavku priključnih mašina.

Uvoz i prodaja poljoprivredne mehanizacije

Naš asortiman

Kontakt

065/900-6170
065/900-6164
info@agrostandard.rs
Rumenački put 119V,
21000 Novi Sad
Augusta Cesarca 18,
21000 Novi Sad